نمونه قرارداد تولید محتوا

وبلاگنمونه قرارداد تولید محتوا
 • 2020-03-22 15:03:28

نمونه قرارداد تولید محتوا

نمونه قرارداد تولید محتوا

نمونه قرارداد تولید محتوا به شرح زیر می باشد. این نمونه قرارداد قابل تغییر نبود و امکان افزودن متمم و یا پیوست، به جز لیست محتوا در آن وجود نخواهد داشت.

این موافقتنامه در تاریخ (به حروف) ............................ فیما بین .................................. به نشانی .................................. و شماره تماس .......................... كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود از یك سو، و تیم طراحی و تبلیغات لولسا كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

تبصره - نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه موارد تنها با ایشان هماهنگ خواهد شد. نماینده موظف به اجرای تمامی بند های موافقتنامه می باشد و امکان واگذاری بخش های مختلف (مانند موارد مالی) به فرد دیگری از سوی کارفرما امکان پذیر نمی باشد.

نام کارفرما: .......................... نام نماينده: ......................... سمت: ..................... شماره همراه نماینده: ......................  آدرس ایمیل: .........................

ماده ۱) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری

قرارداد تولید محتوای متنی

ماده ۲) جدول زمانبدی پرداخت

هزینه تولید محتوا پس از تایید لیست از سوی لولسا پرداخت می شود.

ماده ۳) مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد: .......................................... تومان می باشد. پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده کارفرما می باشد.

ماده ۴) مدت قرارداد

مدت این قرار داد .... روز کاری پس از امضا، ارسال کلیه موارد مورد نیاز  و وصول هزینه می باشد.

شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى كارفرما به مجری و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع قرارداد می باشد.

مدت زمان اعلام شده در قرار داد تنها در صورتی قابل اجرا می باشد که کلیه مواردی که بر عهده کارفرما می باشد، در زمان تعیین شده ارسال شده باشند. تاخیر در ارسال موارد به جهت ایجاد اخلال در برنامه های کاری لولسا، می تواند منجر به طولانی تر شدن زمان قرار داد باشد که مسئولیت آن بر عهده کارفرما است.

ماده ۵) مراحل اجرای موضوع قرارداد

مرحله اول پس از عقد قرارداد: پر کردن فرم سفارش تولید محتوا و تایید از سوی لولسا.

مرحله دوم: پرداخت مبلغ.

مرحله سوم: تولید محتوا.

مرحله چهارم: ارسال محتوا برای مشتری.

ماده ۶) تعهدات مجری

مجری متعهد می گردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.

مجری موظف است کلیه محتواها را به جهت کپی نبودن بررسی کرده و محتوا کاملا یونیک به کارفرما تحویل دهد.

مجری موظف به ویراستاری سئو محتوا (بر اساس استانداردهای لولسا) می باشد.

مجری متعهد می شود محتوای تولید شده برای کارفرما را در هیچ وب سایت، وبلاگ، انجمن گفتگو و یا شبکه های اجتماعی منتشر نکرده، مگر آنکه با توافق کارفرما، آدرس محتوای تولید شده در وب سایت مشتری را به عنوان نمونه کار جهت مشاهده مشتریان دیگر ارسال کند.

در صورت آن که قرار گرفتن محتوا بر روی وب سایت در قرار داد قید نشده باشد، مجری موظف به ارسال محتوا به صورت فایل ورد به کارفرما می باشد.

در صورت آنکه قرار گرفتن محتوا بر روی وب سایت، تنظیمات پلاگین های سئو محتوای تولید شده در قرار داد قید شده باشد، مجری موظف به رعایت اصول سئو سایت  می باشد.

كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار مجری قرار میگیرد از سوی مجری محرمانه تلقی می گردد و مجری موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غير را ندارد.

در صورت آنکه قرارگرفتن محتوا بر روی وب سایت بر عهده مجری باشد، پس از اتمام قرار داد موظف به تحویل دسترسی های خود به کارفرما بوده و پس از دریافت مبلغ کامل قرار داد، دیگر حق ورود به پنل مدیریت کارفرما را نخواهد داشت و رمز عبور و نام کاربری را نگهداری نخواهد کرد.

ماده ۷) تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد می شود کلیه عناوین را در فایل مربوط به سفارش به صورت کامل و در زمان تعیین شده ارسال نماید.

در صورت آنکه قرار گرفتن محتوا بر روی وب سایت مشتری، در عنوان قرار داد آمده باشد، کارفرما موظف به ارسال دسترسی به پنل مدیریت وب سایت در زمان تعیین شده می باشد.

در صورت انکه قرار گرفتن محتوا بر روی وب سایت در عنوان قرار داد آمده باشد، مجری موظف است دسترسی به پنل مدیریتی سایت را تا پایان قرار داد برای مجری بر قرار کند. در مواقعی که دسترسی به پنل مدیریت با اختلال سرور و یا عدم دسترسی همراه باشد، مسئولیت طولانی تر شدن اجرای قرار داد بر عهده کارفرما می باشد.

مجری حق دارد نام کارفرما را به عنوان مشتریان تیم طراحی و تبلیغات لولسا منتشر نماید.

کارفرما متعهد می شود مبلغ قرارداد را پس از ثبت سفارش و تایید لولسا به صورت کامل واریز نماید.

چنان چه کارفرما پس از سفارش، به هر دلیلی قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج (مبلغ حق الزحمه قرارداد) به مجری خواهد بود.

پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما می باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری پرداخت می گردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به مجری می‌باشد.

ماده ۸) فورس ماژور

درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید. در این شرایط کارفرما موظف به پرداخت کلیه مواردی که تا آن زمان برای ایشان ارسال شده است می باشد. در صورت آنکه محتوای ارسالی کمتر از میزان ۵۰ درصد پرداخت باشد، مجری موظف به پرداخت باقی مانده هزینه به کارفرما می باشد.

ماده ۹) فسخ قرارداد

قرار داد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.

فسخ قرارداد تنها در صورت بروز موارد اعلام شده در ماده فورس ماژور امکان پذیر می باشد.

کارفرما در صورت فسخ قرارداد، موظف به پرداخت مبلغ کامل قرار داد می باشد.

ماده ۱۰) تمدید قرارداد

تمدید این قرارداد مجاز می باشد.

ماده ۱۱) قوانین و مقررات لولسا

رعایت کلیه قوانین و مقررات لولسا بر عهده مشتری می باشد. این قوانین به شرح زیر می باشند:

 1. امکان تغییر و ویرایش در محتوای ارسال شده وجود ندارد.
 2. فایل های ارسالی برای شما به صورت نهایی می باشد.
 3. هزینه آپلود فایل ها جداگانه محاسبه خواهد شد.
 4. هزینه تنظیمات مربوط به پلاگین هایی که در صفحات شما هستند بر عهده مشتری می باشد.
 5. امکان درج منابع به کار رفته در محتوای تالیفی وجود ندارد.
 6. انتخاب لیست عناوین بر عهده مشتری می باشد.
 7. انتخاب تعداد کلمات محتوا بر عهده مشتری می باشد.
 8. در صورتی که در سفارش تولید محتوا، انتخاب عکس نیز قید شده باشد، امکان تغییر و یا ویرایش تصاویر وجود ندارد.
 9. تحویل محتوا به مشتری به منزله اتمام کار می باشد و مواردی هچون بررسی، ویرایش و موارد مشابه از سوی مشتری در این خدمات پشتیبانی نمی شوند. به جهت اطمینان مشتریان می توانند یک محتوا سفارش داده تا از کیفیت خدمات اطمینان حاصل نمایند.
 10. امکان سفارش محتوای نمونه در این خدمات وجود ندارد.
 11. سفارش این خدمات تنها به صورت تلفنی می باشد و امکان سفارش حضوری برای این خدمات وجود ندارد.
 12. مشاوره تولید محتوا ویژه مشتریان جدید بوده و هر مشاوره برای حداکثر مدت ۴۵ دقیقه می باشد. این مشاوره در زمان تعیین شده و به صورت تلفنی امکان پذیر می باشد.
 13. کارفرما موظف می باشد کلیه قوانین و مقرراتی که در سایت لولسا و صفحه خدمات تولید محتوا آمده است را مطالعه کند. قوانین مندرج در این دو بخش برای تمامی سفارش ها (در حال اجرا، جدید و در حال سفارش) الزامی می باشد.

این قرار داد در تاریخ (بحروف) ............................... در ۱۱ ماده در دو نسخه  که هر یک به تنهایی اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای ................................. به سمت مجری و ............................... به سمت كار فرما رسید.

امضای کارفرما                                                                                  امضای مجری

 

نمونه قرارداد تولید محتوا - شماره 2

 

توافق‌نامۀ همکاری تولید محتوا

این قرارداد فی‌مابین جناب آقا/خانم/شرکت.......................... به نشانی........................................................... و شماره ملی/شماره ثبت ........................... که از این پس طرف اول نامیده می‌شود. از یک طرف و آقا/خانم .................... به نمایندگی از تیم بازاریابی محتوایی............. به شماره ملی .......................... به نشانی ............................................ که از این پس طرف دوم نامیده می‌شود. از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می‌گردد.

ماده۱- موضوع قرارداد

بازاریابی محتوایی شرکت ..............

ماده۲- مبلغ قرارداد

۲-۱- حق‌الزحمۀ طرف دوم در قبال خدمات مشروح در (پیوست الف) معادل ....................... تومان پیش‌بینی و از طریق واریز به شماره شبا ............................................... به نام آقا/خانم .................................. پرداخت می‌گردد.

۲-۲- قسط اول قرارداد معادل ......................... تومان در زمان عقد قرارداد پرداخت می‌گردد.

۳-۲- قسط دوم قرارداد معادل ..................... تومان در تاریخ ................. پرداخت می‌گردد.

۴-۲- قسط سوم قرارداد معادل ...................... تومان در تاریخ ............... پرداخت می‌گردد.

تبصره: به ازای هر یک روز دیرکرد در پرداخت، ۱٪ از مبلغ کل قرارداد معادل ..................... تومان به مبلغ کل قرارداد افزوده می‌شود.

ماده۳ - مدت قرارداد

۱-۳- مدت قرارداد از تاریخ ۰۱/۱۲/۹۶ لغایت ۰۱/۰۳/۹۷ به مدت ۳ ماه است. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.

ماده۴ - شرایط عمومی

۴-۱- تمامی گفتگوهای صورت گرفته از طریق تلگرام به شماره ............................. به‌عنوان سند اجرایی پروژه قابل استناد هستند.

ماده۵ - تعهدات طرف اول

۵-۱- طرف اول متعهد است اسناد، مدارک، آمار و اطلاعات مورد نیاز طرف دوم را در راستای انجام موضوع این قرارداد در اختیار وی قرار دهد.

۵-۲- طرف اول متعهد است مبالغ مندرج در ماده ۲ قرارداد را در زمان مقرر پرداخت نماید.

ماده۶ - تعهدات طرف دوم

۱-۶- تولید ۴۵ پست وبلاگی مبتنی بر استراتژی بازاریابی محتوایی تدوین شده در ابتدای پروژه با بیش از ۱۳۰۰ واژه و رعایت کامل اصول موتورهای جستجوگر و ۹ پست وبلاگی سورس با بیش از ۳۰۰۰ واژه؛

۴-۶- طراحی و ترجمه ۶ اینفورگرافیک و درج بعنوان پست وبلاگی بر روی وب‌سایت؛

۵-۶- تدوین استراتژی اجرایی بازاریابی محتوایی و ارائه ۲ گزارش تفصیلی از روند پیشرفت پروژه؛

۶-۶- ایجاد بک لینک بر روی وب‌سایت؛

۷-۶- بهبود وب‌سایت به لحاظ فنی جهت بهره‌برداری موتورهای جستجوگر؛

۶-۸- طرف دوم متعهد است پست‌های مورد نظر را با رعایت تمامی خط‌مشی‌ها و guidelineها مطابق با زمانبندی و خدمات مورد توافق درج شده در جدول محتوایی تهیه نماید.

۶-۹- طرف دوم متعهد است تمامی تلاش خود را مبنی بر موفقیت در هدف‌گذاری‌های صورت گرفته انجام دهد.

۶-۱۰- طرف دوم متعهد می‌شود تمامی اطلاعات دریافتی از طرف اول شامل اطلاعات مرتبط با هویت برند، رمز ورود وب‌سایت را حفاظت کند و آن را فقط در اختیار افرادی با مسئولیت‌های مشخص در بین اعضای تیم قرار دهد.

ماده ۷ - فسخ قرارداد

۷-۱- هر یک از طرفین قرارداد به هر عنوان که مایل به فسخ قرارداد باشد، می‌بایست حداقل یک ماه قبل از تاریخ مورد نظر مراتب را کتبا به اطلاع طرف دیگر برساند.

۷-۲- چنانچه هریک از طرفین به تعهدات خود عمل نکردند طرف دیگر حق فسخ قرارداد و اعلام خسارت را دارد.

ماده ۸ - شرایط فورس ماژور

هیچ یک از طرفین این توافقنامه به دلیل قصور یا تاخیر در اجرای تعهداتش به دلیل حصول شرایطی که فراتر از کنترل معقول وی باشد، مسئول نخواهد بود. این موارد شامل موارد ذیل است اگرچه محدود به آنها نیست: آتش سوزی، سیل، زلزله، تصادف، قطع خطوط ارتباطی، قطع برق، قطع شبکه و حوادث ناگهانی و غیرقابل پیشبینی طبیعی، مشکلات در ارتباطات اینترنت ملی، فیلترینگ سرویس‌های هاستینگ و ...

ماده ۹ - حل اختلاف

این قرارداد طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است. کلیه اختلافات و دعاوی بین طرفین راجع به انعقاد، اعتبار، تفسیر، فسخ، نقض و اجرای آن، به اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی کشور و یا شخص مورد توافق طرفین ارجاع می‌گردد و داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل تلقی میشود و در هر حال لازم‌لاجرا است.

این قرارداد در ۹ ماده و در ۲ نسخه به انضمام یک پیوست ( پیوست الف) که جزء لاینفک این قرارداد است تنظیم گردیده که هر ۲ نسخه در حکم واحد هستند و در تاریخ ................... به امضا طرفین رسیدند.

 

         محل امضا کارفرما                                                               محل امضا پیمانکار

 

ارسال کامنت